جدید ترین آموزشها

مارس 18, 2020
آموزش دستبند مرواریدی

آموزش دستبند لانه زنبوری

آموزش حرفه ای دستبند مروارید بافی و منجوق بافی توسط منجوق و مروارید و کریستال
مارس 14, 2020
آموزش ست کامل شکوفه

آموزش ست کامل شکوفه

آموزش های حرفه ای مروارید بافی و منجوق بافی و کمک به راه اندازی کسب و کار
مارس 11, 2020
آموزش مروارید بافی و منجوق بافی

آموزش نیم ست پنج گل

آموزش مروارید بافی و منجوق بافی
مارس 4, 2020
آموزش رایگان مروارید بافی و منجوق بافی

آموزش رایگان نیم ست قلب پنهان

آموزش رایگان مروارید بافی و منجوق بافی
فوریه 29, 2020
آموزش رایگان مروارید بافی و منجوق بافی

آموزش رایگان نیم ست کروی

آموزش مرحله به مرحله مروارید بافی و منجوق بافی

شما هم میتوانید کسب و کار خانگی خود را راه اندازی کنید

آموزش دوره جامع جواهردوزی

آموزش دوره جامع جواهردوزی

جواهردوزی را آموزش ببینید و کسب و کار خود را راه اندازی کنید

توضیحات بیشتر

آموزش سرویس های کامل مرواریدی

بافت ست های کامل مرواریدی را آموزش ببینید و کسب و کار خود را راه اندازی کنید

توضیحات بیشتر

آموزش دستبند های مروارید بافی

بافت دستبند های مروارید بافی را یاد بگیرید و در کسب و کار خود استفاده کنید

توضیحات بیشتر

آموزش رایگان نیم ست های مروارید بافی

میتوانید به صورت حرفه ای آموزش ببینید و به صورت حرفه ای کسب و کار خود را راه اندازی کنید

توضیحات بیشتر